Honorowy komitet poparcia

prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski

Politechnika Wrocławska

Julian Golak

V-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Janusz Charczuk

Przewodniczący Koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kudowie - Zdrój

Krzysztof Szymański

Członek Rady Dolnośląskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Krzysztof Sadowski

Przewodniczący Stowarzyszenia Obywatelskiego „ Kudowianie”

Marian Sozański

V-ce Przewodniczący Związku Sybiraków w Kudowie - Zdrój

Włodzimierz Gadomski

Kazimierz Ferenc

Elżbieta Pawłowska

Wiesław Turzański

Małgorzata Krawczyk

Elżbieta Sawicka

dr Wiesław Nagórski

Wiesława Fabisiak

Jadwiga Kaczyńska

Curriculum Vitae

Michał Punda

Kandydat na Burmistrza Kudowy-Zdrój

Jestem doświadczonym specjalistą ds. zarządzania w jednostkach samorządowych.
Od lat zajmuję się problematyką gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami w gminach Kotliny Kłodzkiej.

Dane Personalne

Data i miejse urodzenia

22 lipca 1953 r., Hałuszczyńce

Adres

ul. Wojska Polskiego, 57-350 Kudowa Zdrój

Obywatelstwo

polskie

E-mail, strona www

michal.punda@onet.eu, www.michalpunda.pl

Stan cywilny

żonaty

Wykształcenie

2004 – 2006

Uniwersytet Opolski/Wydział Nauk Społecznych/Europeistyka
uzupełniające studia magisterskie, temat obrony:
Starostwo powiatowe w Kłodzku jako organizator polityki ekologicznej subregionu kłodzkiego.

2001 – 2004

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Politologii
studia licencjackie, temat obrony:
Problematyka ekologiczna w działalności starostwa.

1967 – 1971

Technikum Instalacji Sanitarnych w Wałbrzychu

Doświadczenie zawodowe

2013 – (…)

Radkowskie Usługi Komunale, Spółka z o.o. w Radkowie
Prezes Zarządu Spółki

2010 – 2013

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
Inspektor ds. ochrony środowiska

2001 – 2010

Międzygminny Związek Celowy Powołany Dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami W Powiecie Kłodzkim
Przewodniczący Zarządu Związku
Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami na terenie subregionu kłodzkiego o wartości 176 mln zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w 65%
 • powołanie podmiotu oraz stworzenie jego struktury organizacyjnej ;
 • zarządzanie związkiem i jego pracą;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji, także technicznej;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych;
 • obsługa dokumentacji do Funduszu Spójności o współfinansowanie inwestycji;
 • budowa zakładu gospodarki odpadami.

1999 – 2001

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Starszy inspektor ds. gospodarki odpadami
Zakres wykonywanych zadań:

 • reglamentacja zasobów środowiskowych w regionie;
 • wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą wymagającą korzystania ze środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania i gospodarowania odpadami.

1996 – 1998

Komunalny Zakład Budżetowy w Lewinie Kłodzkim
Dyrektor Zakładu

1995 – 1996

Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdrój
Zastępca Dyrektora ds. technicznych

pobyt w Kanadzie

1985 – 1988

Sanatorium Kolejowe w Kudowie Zdroju
Dyrektor Administracyjny

1976 – 1985

Zakład Energetyki Cieplnej
Kierownik Zakładu

1972 – 1976

Kudowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Kudowie Zdrój
Majster ds. hydraulików, klimatypów i kotlarzy

Dodatkowe umiejętności

angielski – poziom B2 – biegły w mowie i piśmie
rosyjski – poziom podstawy

Obsługa komputera

Microsoft Office, Internet

Prawo jazdy

Kat.B

Kursy, warsztaty i szkolenia

 • Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Kurs Opracowania Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności Unii Europejskie
 • Szkolenie na temat: Szkolenie na temat: Partnerstwo w Ekologii Francji, Czech i Polski
 • 27 szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami o różnej problematyce

Zainteresowania

 • Nordic walking
 • Dobra książka społeczna

Formularz kontaktowy

12 + 14 =